Adatok – Zakeus Alapítvány

Szervezet neve: Zakeus Alapítvány

Szervezet székhelye: 2000 Szentendre, Deli Antal utca. 28.

Képviseli, a kuratórium elnöke: Balogh Anna, önállóan

Kuratórium tagjai: Verseghi-Nagyné Dr. Hollai Zsuzsanna, Dr. Kis Balázs

Cél szerinti besorolás: egészségügyi tevékenység

Cél leírása:
Segítségnyújtás lelki krízishelyzetbe került személyek számára, az ellátás kereteinek, illetve feltételeinek megteremtése. Pszichiátriai betegségekben szenvedők számára a gyógyszeres kezelés mellett alternatívaként, illetve kiegészítő terápiaként pszichoterápiás segítségnyújtás. A pszichiátriai betegségben szenvedők irányában a társadalomban élő előítéletek eloszlatására irányuló tevékenység felkarolása, és ezen személyek társadalomba való integrálódásának elősegítése. Lelki segítségnyújtás, önismereti és kreatív programok szervezése egyéni vagy csoportos foglalkozás formájában, elsősorban azok számára, akik körülményeik miatt ehhez nem, vagy csak nehezen tudnak hozzájutni. Közösségalakítás: életvezetési nehézségeik miatt a családi és baráti kapcsolataiktól eltávolodottak számára az újrakezdés lehetőségét megteremtő, értékformáló közösségek létrehozása. A rászorulókkal foglalkozó szakemberek segítése képzésekkel.

Állapot: Bejegyzett

Megyei nyilvántartási szám: 3326 / 2010

Országos nyilvántartásbeli azonosító: 2017 / 2010

Eljárt bíróság neve: Pest Megyei Bíróság

Határozat száma: 60104 / 2010 . 1/I

Jogerőre emelkedés dátuma: 2010. 06. 26.